__________________________________________________________________Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ_________________________________________________________________ ___________________________________________________________________The website of Hellenic Ethnic Religion in Crete.__________________________________________________________________

Translate

Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022

Εορτασμός της Γέννησης του Τριεσπέρου Ηρακλέους.


Παραθέτουμε εδώ τον εορτασμό που πραγματοποιήθηκε στο Ναό του Ολυμπίου Διός στα Λύμπια της Κύπρου που συμμετείχε και ο υπεύθυνος του ΥΣΕΕ Κρήτης αλλά και φωτογραφίες που μας έστειλαν εθνικοί της Κρήτης από τον δικό τους εορτασμό, στολισμό.


 Η Ελληνική Εθνική Θρησκεία, που, στην μακραίωνα 
   διαδρομή της μέχρι σήμερα ποτέ δεν εγκλωβίστηκε 
 σε φωτογραφική επαναφορά παρελθόντων δεδομένων
   αλλά είναι ζώσα, οργανική και πάντοτε σύμφωνη με 
 την εκάστοτε εποχή της, εορτάζει πέραν της Γεννήσεως 
     του Διονύσου ή του Ηρακλέους από τον 16ο αιώνα
  κι εντεύθεν κανονικά το Χειμερινό Ηλιοστάσιο ως τέτοιο, 
         από δε τις αρχές του 21ου αιώνος τιμά επίσης
     τις Αρετές της «Σταθερότητας» και «Κοσμιότητας», 
 άμεσα συνδεδεμένες με την κυρίαρχη Θεά του μηνός Εστία, 
αλλά και με την δυναμική ανάδυση της ζωής και της ευταξίας
(το θηλυκό στοιχείο των ουρανών τίκτει τον «Υιό του Φωτός»).


  Στο πνευματικό επίπεδο, το Χειμερινό Ηλιοστάσιο σημαίνει 
   την πρώτη εμφάνιση της συνειδητότητας μέσα στον Ανθρωπο
   (καθίσταται δηλαδή αυτός έλ-λογος) και την ικανότητα για την
  «ομοίωση Θεοίς», πράγμα που επιτυγχάνεται μέσω της Αρετής.
      ο Ήλιος αποτελεί την ορατή εικόνα της θεϊκής Αγαθότητος.


 ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

Ως Αρετή η <<Σταθερότητα>> έρχεται να                                                                                εγγυηθεί το αμετάβλητο σε θέματα αρχών 
και αξιών, χαρακτηριστικό του ενάρετου ανθρώπου.
Η αμέριστη εστίαση σε έναν σκοπό κάνει                  
τον άνθρωπο να μην προδίδει τις ιδέες και αξίες του,                
τις οποίες υπερασπίζεται μέχρι τέλους.
Το πράττει πάντοτε σύμφωνα με τους κανόνες 
της αισθητικής και του Ορθού Λόγου 
αλλιώς πέφτει στο επίπεδο του απλού φανατισμού
και της τυφλής προσήλωσης σε κάτι.ΚΟΣΜΙΟΤΗΤΑ
Κοσμιότης είναι η Αρετή της μίμησης της 
ευταξίας και τελειότητας του κόσμου,
στο ανθρώπινο επίπεδο.
                                                                                                                                                    
 <<ΚΑΙ ΟΥΡΑΝΟΝ ΚΑΙ ΓΗΝ ΚΑΙ ΘΕΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ,                                 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ ΣΥΝΕΧΕΙΝ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΝ 
ΚΑΙ ΚΟΣΜΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΩΦΡΟΣΥΝΗΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΤΗΤΑ, 
ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΝ ΤΟΥΤΟ ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ ΚΟΣΜΟΝ ΚΑΛΟΥΣΙΝ, 
 Ω ΕΤΑΙΡΕ, ΟΥΚ ΑΚΟΣΜΙΑΝ, ΟΥΔΕ ΑΚΟΛΑΣΙΑΝ>>
<<και ο ουρανός και η γη, και οι θεοί και οι άνθρωποι, συνέχονται
από επικοινωνία και φιλία, και κοσμιότητα και σωφροσύνη 
και δικαιοσύνη, γι΄αυτό και όλο αυτό το σύνολο, φίλε,
το ονομάζουν Κόσμο, ούτε ακοσμία, ούτε έκλυση>>
Σωκράτης
Το κείμενο εμπνεύστηκε από το βιβλίο ΑΡΕΤΗ2 του Βλάση Ρασσιά.   
Τα περιεχόμενα καθώς και οι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου yseekritis.gr διατίθενται στους επισκέπτες του για προσωπική χρήση και ενημέρωση και δεν επιτρέπεται η χρήση αυτών για εμπορικούς σκοπούς με οποιοδήποτε άλλο μέσο, ηλεκτρονικό ή μη, χωρίς την έγγραφη άδεια του ΥΣΕΕ Κρήτης. Επιτρέπεται η χρήση αυτών σε άλλους δικτυακούς τόπους εφόσον υπάρχει αναφορά και σύνδεση με το yseekritis.gr. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των περιεχομένων του δικτυακού τόπου yseekritis.gr για υβριστικούς ή δυσφημιστικούς σκοπούς. Το ΥΣΕΕ Κρήτης. δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο άλλων ιστοσελίδων στις οποίες μπορεί να οδηγούν συνδέσεις από το yseekritis.gr.