__________________________________________________________________Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ_________________________________________________________________ ___________________________________________________________________The website of Hellenic Ethnic Religion in Crete.__________________________________________________________________

Translate

Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022

Προς Ιδαίους Δακτύλους.

Ευχαριστούμε τον Φοιβαίο, εθνικό της Ρόδου, για τον ύμνο προς Ιδαίους Δακτύλους που δημιούργησε για το ΥΣΕΕ Κρήτης. 

Η φιλολογική ομάδα του ΥΣΕΕ Κρήτης τον επεξεργάστηκε ελαφρώς και τον παρουσιάζει. 

Ευχαριστούμε πολύ!

                                                   Διός τε καὶ  Ἴδας κούρους ὑμνήσωμεν· 

                                                  δαίμονας ἁγνούς, Δακτύλους Ἰδαίους. 

                                                  Βροτοῖσι πυρόεν πνεῦμα δίδοντες· 

                                                  Ματρὸς ὀρείας συνοπάονες Δικταίους. 

    Φύλακας Διός τε γίγαντας χθονίους· 

      κουροτρόφους σύνδενδρους νυμφῶν,

    χαλκόκροτους σωτῆρας οὐρανίους.


Μέγαν τ' υπέρβιον Ἄκμωνα, 

Κέλμιν καὶ Δαμναμενέαν.

Πολυμητίου Ἡφαίστου μύσται,

σίδηρον εὗρον τε χαλκοῦ κρᾶσιν.

Γόητες καὶ φαρμακεῖς Ματρὸς ὀρείας,

εὐπάλαμοι θεράποντες Ἀδραστείας·

Ἐπιμήδην, Ἴδαν τε Ἡρακλέαν,

Ἰάσιον καὶ Παιωναίαν.


ὦ φύλακες κρουσιλύραι, 

δαίμονες σκιρτηταί, 

ποσσίκροτοι κοσμήτορες, 

ὁπλοφόροι ῥομβηταί!


Τα περιεχόμενα καθώς και οι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου yseekritis.gr διατίθενται στους επισκέπτες του για προσωπική χρήση και ενημέρωση και δεν επιτρέπεται η χρήση αυτών για εμπορικούς σκοπούς με οποιοδήποτε άλλο μέσο, ηλεκτρονικό ή μη, χωρίς την έγγραφη άδεια του ΥΣΕΕ Κρήτης. Επιτρέπεται η χρήση αυτών σε άλλους δικτυακούς τόπους εφόσον υπάρχει αναφορά και σύνδεση με το yseekritis.gr. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των περιεχομένων του δικτυακού τόπου yseekritis.gr για υβριστικούς ή δυσφημιστικούς σκοπούς. Το ΥΣΕΕ Κρήτης. δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο άλλων ιστοσελίδων στις οποίες μπορεί να οδηγούν συνδέσεις από το yseekritis.gr.