__________________________________________________________________Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ_________________________________________________________________ ___________________________________________________________________The website of Hellenic Ethnic Religion in Crete.__________________________________________________________________

Translate

Σάββατο 21 Αυγούστου 2021

Πώς ορίζουμε το Ελληνικόν.

Ορίζουμε το Ελληνικόν, ως ολοκληρωμένο σύστημα αξιών, ολοκληρωμένο τρόπο σκέψεως, αλλά και τρόπο θεάσεως και αντιλήψεως του Κόσμου («κοσμοθέαση» - «κοσμοαντίληψη»), που δόθηκε από τους προγόνους μας στην ανθρωπότητα, ως ενιαίο και αιώνιο πνευματικό κληροδότημα.  

Αυτονόητο είναι ότι απορρίπτουμε την

έκπτωση αυτής της Ελληνικότητας σε απλή υπηκοότητα ενός κράτους, το οποίο θέλει να λέγεται «Ελληνικό», ή σε πρώτο συστατικό διαφόρων ιδεολογημάτων και ιδεοληψιών. 

Ως ένα ολοκληρωμένο σύστημα αξιών, ένας ολοκληρωμένος τρόπος σκέψεως, αλλά και τρόπος θεάσεως και αντιλήψεως του Κόσμου («κοσμοθέαση» - «κοσμοαντίληψη»), το Ελληνικόν υπηρετείται από, αλλά και ισόποσα υπηρετεί, κάθε άνθρωπο που συνειδητά επιλέγει να κινηθεί στα πλαίσια της Λογικότητας, του Ανθρωπισμού και του Πολιτισμού. 

Ενσαρκώνοντας διαχρονικά, εξαιτίας των πιο πάνω πλαισίων, τα ανώτατα επίπεδα της πολιτισμικής και πολιτικής εκφράσεως του Ανθρώπου, το Ελληνικόν αποτελεί, για τον δυτικό τουλάχιστον άνθρωπο, τον μοναδικό ασφαλή πνευματικό οδηγό για την λογική διαχείριση του δημοσίου και προσωπικού καθημερινού βίου. 

Ως ένα ολοκληρωμένο σύστημα αξιών, ένας ολοκληρωμένος τρόπος σκέψεως, αλλά και τρόπος θεάσεως και αντιλήψεως του Κόσμου («κοσμοθέαση» - «κοσμοαντίληψη»), το Ελληνικόν δεν χρειάζεται «συμπλήρωση» από άλλα αξιακά συστήματα, νοοτροπίες και θρησκείες, τουλάχιστον για εκείνους που συνειδητά επιλέγουν να κινηθούν στα πλαίσια της Λογικότητας, του Ανθρωπισμού και του Πολιτισμού.  

Το Ελληνικόν είναι το πολιτισμικό προϊόν ενός συγκεκριμένου έθνους, του έθνους των Ελλήνων, κατά την εποχή που εκείνοι ήσαν ελεύθεροι και είχαν το δικαίωμα τού αυτοκαθορισμού και της αυτοθεσμίσεως.  

Όπως έχει καταδείξει έως σήμερα η Ιστορία, κάθε φορά που η ανθρωπότητα χρειάσθηκε να κάνει ένα βήμα προόδου (Αναγέννηση, Διαφωτισμός, κ.ά.), στράφηκε υποχρεωτικά σε εκείνο το πνευματικό κληροδότημα των Ελλήνων. Σε εκείνο ακριβώς το κληροδότημα στρεφόμαστε και εμείς, οι φυσικοί και πνευματικοί απόγονοί τους, τώρα που επιτέλους οι καιροί απαιτούν να κάνουμε βήματα προόδου. 

Επικουρικά παραθέτουμε 5 απαντήσεις από τις <<ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ>> του ΥΣΕΕ, που αποσαφηνίζουν ακόμα περισσότερο τις έννοιες Ελληνικόν, Ελληνας, Ελλάδα. https://www.ysee.gr/faq.html

1)Τι σημαίνει για εσάς ο όρος «Παράδοση»;

Η Παράδοση, δεν έχει τίποτε να κάνει με αυτό που λέμε «τοπικό χρώμα» ή φολκλόρ, όπως δεν έχει να κάνει και με τα διάφορα ανά τόπους έθιμα που καταγράφουν οι λαογράφοι μελετητές. Η Παράδοση έχει να κάνει με την προέλευση και την μεταβίβαση μέσα από τους αιώνες, ενός πλέγματος εννοιών, οπτικών γωνιών και αντιλήψεων που βοηθούν τον άνθρωπο - οργανικό μέλος της κάθε συγκεκριμένης Παραδόσεως, να ερμηνεύσει με πολύ συγκεκριμένο τρόπο τον εαυτό του και το φυσικό και ηθικό περιβάλλον του. Η Παράδοση είναι τρόπος οράσεως και γνώση που μεταδίδεται από γενεά σε γενεά, περνάει μέσα από τα φίλτρα των κοινωνικών και ηθικών διαφοροποιήσεων και άρα φθάνει στους εκάστοτε κοινωνούς της πάντοτε ορθή και σεβαστή. Η Παράδοση συμπυκνώνει στην ουσία της όλα τα προϋπάρχοντα, όλους τους τρόπους, όλα τα αφηγήματα, όλα τα άρρητα, τους μύθους, τις τελετουργίες που έχουν εκφραστεί κατά το παρελθόν εντός της και συνάμα όλα εκείνα που δεν έχουν ακόμη ειπωθεί, μα υπάρχουν ως δυνατότητες να πραγματωθούν. Κάθε στιγμή λοιπόν η Παράδοση είναι πλήρης και ταυτόχρονα εξελίξιμη. Ενσαρκώνει μία εσωτερική γνώση που συνυπάρχει αρμονικά με την ζωή σε κάθε της επίπεδο, προσωπικό, συλλογικό, πολιτικό, είναι καθολική μετάδοση και καθολικό βίωμα, αφού το μόνο που ουσιαστικά διαφοροποιείται στον κάθε κοινωνό της είναι μόνο το μέγεθος και η ποιότητα αυτής της μεταδόσεως και βιώματος. Η Παράδοση, τέλος, είναι πάντοτε αντικειμενική (σε αντιδιαστολή προς την υποκειμενική, ατομική αντίληψη και θέση) και επίσης πατροπαράδοτη και εθνική και ποτέ δεν επιβάλλεται από ένα έθνος πάνω σε άλλο, ούτε υπάρχει Παράδοση που μοιράζεται σε περισσότερα του ενός έθνη.

2)Θεωρείτε ότι οι Νεοέλληνες αποτελούν φυσική συνέχεια των Αρχαίων Ελλήνων;

Εθνικά, ναι. Το ίδιο άλλωστε θεωρούσαν και οι εθνεγέρτες του 1821 που έκαμαν λόγο από τις πρώτες κιόλας διακηρύξεις τους για «εθνεγερσία των Ελλήνων μετά από 20 αιώνες υπό ξένο ζυγό». Η εθνική συνείδηση των Ελλήνων, τόσο στον ελλαδικό χώρο όσο και στην διασπορά μας, έμεινε κατά νησίδες ζωντανή σε όλη της διάρκεια της τυραννίας των Βυζαντινών και Οθωμανών, όπως φαίνεται καθαρά άλλωστε στην περίπτωση του κύκλου του Πλήθωνος Γεμιστού και επέστρεψε στην Ελλάδα τον 17ο και 18ο αιώνα μέσω των Διαφωτιστών και άλλων επαναστατικών κύκλων. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το (όποιο) Έθνος δεν ακυρώνεται από την (όποια) λόγω συνθηκών περιστασιακή μη εκδήλωση του Εθνισμού του. Για την επιβίωσή του αρκεί έστω και ελάχιστα μέλη του να τον εκδηλώνουν ή να τον κρατούν ζωντανό, και αυτό, στην περίπτωση του Ελληνικού Έθνους συνέβη κατά τη διάρκεια όλων των αιώνων της χριστιανικής και οθωμανικής κατοχής. Οι μη Εθνικοί, εκτός των όσων προσκυνημένων, κατηχημένων και διαποτισμένων ενσυνειδήτως μισούν τον Εθνισμό τους, είναι απλώς «εν ύπνω» μέλη του έθνους τους.

3)Οι Νεοέλληνες αποτελούν και φυλετική συνέχεια των Αρχαίων Ελλήνων;

Η πλειοψηφία ναι, κάποιοι άλλοι όχι, αλλά αυτό είναι εντελώς αδιάφορο, αφού κάθε πληθυσμιακή ομάδα έχει την λεγόμενη αφομοιωτική ικανότητα. Ας φλυαρούν περί αυτού οι ξεπερασμένοι φυλετιστές αμφοτέρων των πλευρών, τόσο εκείνοι που πάνε να παρουσιάσουν τους Νεοέλληνες σαν 100% Σλάβους ή ο,τιδήποτε άλλο, όσο και εκείνοι που πάνε να τους παρουσιάσουν σαν 100% εξ αίματος συγγενείς του Αιακού.

4)Τι σημαίνει για εσάς ο όρος «Πατρίδα»;

Είναι ένας όρος εντελώς ξεχασμένος σε όλη την διάρκεια του χριστιανικού μεσαίωνα, αλλά και βαθύτατα κακοποιημένος τους τελευταίους δύο αιώνες, ισόποσα από τους πατριδοκάπηλους και τους αρνησιπάτριδες. Εμείς τον επαναφέρουμε στο αρχικό και αυθεντικό νοηματικό του περιεχόμενο, όπως νοείτο δηλαδή από τους προγόνους μας πραγματικούς Έλληνες, ως γη των πατέρων, πατρική γη, γη όπου έχουν ταφεί τα λείψανα των προγόνων και όπου επίσης κατοικούν οι ψυχές τους, δηλαδή μία πνευματική πρωτίστως οντότητα. Για εμάς τους Έλληνες, η υπεράσπιση της «πατρίδος γης», αποτελεί υπεράσπιση όλης της αλυσίδας του έθνους μας και της Θρησκείας μας, αλλά και αυτής της ίδιας της ψυχής μας. Η πατρίδα για εμάς τους Εθνικούς δεν είναι ένας χώρος μέσα στον οποίο απλώς καλούμαστε να ζήσουμε και να κάνουμε πράγματα, αλλά «διαρκής διασύνδεση φαινομενικά απομακρυσμένων σημείων και χρονικών στιγμών, τόπος συμπαρουσίας υπαρχόντων και προϋπαρξάντων, πρόσβαση σε μία αόρατη ιερή ρίζα από την οποία αντλούμε πνευματική ζωή».


Τα περιεχόμενα καθώς και οι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου yseekritis.gr διατίθενται στους επισκέπτες του για προσωπική χρήση και ενημέρωση και δεν επιτρέπεται η χρήση αυτών για εμπορικούς σκοπούς με οποιοδήποτε άλλο μέσο, ηλεκτρονικό ή μη, χωρίς την έγγραφη άδεια του ΥΣΕΕ Κρήτης. Επιτρέπεται η χρήση αυτών σε άλλους δικτυακούς τόπους εφόσον υπάρχει αναφορά και σύνδεση με το yseekritis.gr. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των περιεχομένων του δικτυακού τόπου yseekritis.gr για υβριστικούς ή δυσφημιστικούς σκοπούς. Το ΥΣΕΕ Κρήτης. δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο άλλων ιστοσελίδων στις οποίες μπορεί να οδηγούν συνδέσεις από το yseekritis.gr.