__________________________________________________________________Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ_________________________________________________________________ ___________________________________________________________________The website of Hellenic Ethnic Religion in Crete.__________________________________________________________________

Translate

Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020

Ιδαίον Άντρον

Δύο είναι τα σπήλαια που συνδέονται έντονα, ως χώροι λατρείας, με την μυθολογική γέννηση και ανατροφή του θεού Δία. Το Ιδαίον Αντρον και το

Δικταίον Αντρον.

Ο φορέας της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας στην Κρήτη(ΥΣΕΕ ΚΡΗΤΗΣ) ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια πληροφόρησης μέσω της επίσημης ιστοσελίδα του, www.idaiongi.gr, καταγράφοντας ότι σχετίζεται με τον εθνικό Ελληνισμό στην Κρήτη.

Στην δεξιά στήλη της σελίδας, στα εικονίδια ΙΕΡΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗ-ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ-ΛΑΤΡΕΙΑ-ΠΡΟΣΩΠΑ θα αναζητήσετε αυτή την προσπάθεια. 

Δεν έχει τη δύναμη ούτε την επιθυμία να εισχωρήσει σε αρχαιολογικά, ιστορικά πεδία.

Αυτός ο πρόλογος ήταν αναγκαίος διότι πιστεύουμε ότι δεν είναι ξεκάθαρο και οι απόψεις των ειδικών πολλές φορές διίστανται για το ποιο σπήλαιο θα μπορούσαμε να δείξουμε ως μυθολογικό τόπο γέννησης ή ανατροφής του Δία ή αν σε ένα από τα δύο έγιναν και τα δύο.

Σε αυτή όμως την ανάρτηση θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε όσο μπορούμε το Ιδαίον Αντρον, το Δικταίον θα έχει ξεχωριστή δική του, θυμίζοντας ξανά ότι δεν έχει και μεγάλη σημασία σε ποιο από τα δύο τεράστιας σημασίας για την Κρήτη σπήλαια λατρευόταν ο Θεός Δίας. Πιθανότατα και στα δύο. 

Πιθανότατα κάποια από αυτά που θα αναφερθούν παρακάτω για το Ιδαίον Αντρον να ισχύουν για το Δικταίον ή και για τα δύο.

Το Σπήλαιο Ιδαίον Άντρον βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του Ψηλορείτη, στο οροπέδιο της Νίδας. Πλησιέστερος οικισμός σε αυτό είναι τα Ανώγεια Μυλοποτάμου. Σπήλαιο με τεράστια πολιτισμική αξία καθώς ήταν το σπήλαιο που σύμφωνα με το μύθο μεγάλωσε ο ύπατος των θεών Δίας.

«Ιδαίον Άντρον» σημαίνει η σπηλιά της Ίδης. Ίδη σύμφωνα με την βιβλιοθήκη Απολλοδώρου ήταν αδελφή της Αδράστειας και ήταν και αυτή τροφός του Δία. Το σπήλαιο αναφέρεται και ως Αρσένιον ή Αρκέσιον Άντρον, από την αρχαία λέξη «άρκεσις» που σημαίνει βοήθεια. Θεωρείται ότι η ονομασία αυτή προέρχεται από τους θρησκευτές που κατέφθαναν για να ζητήσουν τη βοήθεια του Δία.

Από τους σημαντικότερους χώρους λατρείας στην Κρήτη.

Στην Μινωική εποχή λατρευόταν στο εν λόγω σπήλαιο νεαρός βλαστικός θεός που πέθαινε και αναστηνόταν σύμφωνα με τις εποχές όπως αργότερα ως Κρηταγενής Δίας. Σύμφωνα με τον Θεόφραστο οι θρησκευτές κρεμούσαν αναθήματα στη Λεύκα που ήταν στην είσοδο του σπηλαίου.  

Στο Ιδαίον Άντρον ή στο Δικταίο ανέβαινε ο Μίνωας κάθε 9 χρόνια ώστε να λάβει τους νόμους από τον πατέρα του Δία.

Στην είσοδο του σπηλαίου υπάρχει λαξευμένος ορθογώνιος βωμός, του οποίου την ύπαρξη περιγράφει ο Πυθαγόρας, καθώς και την ύπαρξη ενός ελεφαντοστέινου θρόνου που ήταν εντός του σπηλαίου.

Τα ευρήματα των ανασκαφών βρίσκονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου και περιλαμβάνουν κρατήρες, κεραμικά, χάλκινα και πήλινα ειδώλια, τριποδικούς λέβητες, διάφορα αναθήματα, κοσμήματα, δίσκοι, λύχνοι, χάλκινες ασπίδες και χάλκινο τύμπανο που πάνω του απεικονίζεται ο Ζεύς και γύρω του οι Κουρήτες να χτυπούν τύμπανα. <<Το Ιδαιο Άντρο ιερό και μαντείο. ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗ, ΕΦΗ ΣΑΠΟΥΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗ>>

Στο σπήλαιο αυτό μυήθηκαν ο Πλάτων, ο Πυθαγόρας και ο Επιμενίδης, καθώς στην αρχαιότητα αποτελούσε χώρο μυήσεως και καθαρμού.

Την μυστηριακή λατρεία του σπηλαίου επιβεβαιώνει και ο Ευριπίδης στο έργο του <<Κρήτες>> που μιλά για τους <<Διός Ιδαίου μύστας>>.

Στο ίδιο έργο υπήρχε και ο παρακάτω ύμνος που τραγουδούσαν και χόρευαν οι των <<μυστών Διός Ιδαίου>>.

ἁγνὸν δὲ βίον τείνων ἐξ οὗ

Διὸς Ἰδαίου µύστης γενόµην,

καὶ νυκτιπόλου Ζαγρέως βούτης

τους ὠµοφάγους δαίτας τελέσας

µητρί τ’ ὀρείῳ δᾷδας ἀνασχὼν

καὶ κουρήτων

βάκχος ἐκλήθην ὁσιωθείς.

πάλλευκα δ’ ἔχων εἵµατα, φεύγω

γένεσίν τε βροτῶν καὶ νεκροθήκης

οὐ χριµπτόµενος τήν τ’ ἐµψύχων

βρῶσιν ἐδεστῶν πεφύλαγµαι.


Στο βίο του Πυθαγόρα αναφέρεται η επίσκεψη του στην Κρήτη και η επαφή του με τους μύστες του Μόργη (ενός από τους Ιδαίους Δακτύλους) και ότι συμμετείχε σε τελετή στο Ιδαίον Άντρον.

<<Κρήτης δ' ἐπιβὰς τοις Μόργου μύσταις προσῄει ενός των Ιδαίων Δακτύλων, υφ' ων και εκαθάρθη τη κεραυνίᾳ λίθῳ, έωθεν μέν παρὰ θαλάττῃ πρηνὴς ἐκταθείς, νύκτωρ δε παρά ποταμώ αρνειού μέλανος μαλλοίς εστεφανωμένος. εις δε το Ιδαίον καλούμενον άντρον καταβὰς έρια έχων μέλανα τας νομιζομένας τρις εννέα ημέρας εκεί διέτριψεν καὶ καθήγισεν τω Διί τον τε στορνύμενον αυτώ κατ' έτος θρόνον εθεάσατο,..επίγραμμά τ' ενεχάραξεν επὶ τω τάφῳ επιγράψας ‘Πυθαγόρας τω Διὶ’, ου ἡ αρχή ώδε θανὼν κείται Ζάν, ον Δία κικλήσκουσιν…..>>. (Πορφύριος, ΠΥΘΑΓΟΡΟΥ ΒΙΟΣ 17,1-5).


Τη μυστηριακή λατρεία επιβεβαιώνει, την εποχή του Ιουλιανού του μέγα, και επιγραφή κάποιου Πλούταρχου όπου εντοπίστηκε στο Ηραίο της Σάμου και η οποία περιγράφει τον εξαγνισμό του στο Ιδαίον Άντρον.

<<Ἣρη παμβα[σίλεια, Δι]òς μεγάλου παράκ[οι]τι,

εἵλαθε καμέ φύλαττε, σαόπολι, σòν λάτριν αγνόν.

Ἂρτι γὰρ Διεί ῥ[έξ]ας Κρήτησιν ἐν ἂντροις Ἴδης

ἐν σκοπέλοισι λάχος ἁλίκτυπος ἐστεφάνωκε

ἡγῖσθαι, Πλούταρχος, ἔχων πατρός οὒνομα κλεινòν.

[Ουρανίοις] συμ[πᾶσιν ἐμòς βασιλῆα φύλασσε.>>


ΚΡΗΤΑΓΕΝΗΣ ΔΙΑΣ

Το σπήλαιο συνδέεται με μύθους για την ανατροφή του Δία. Η μητέρα του, Θεά Ρέα, τον γέννησε στο Δικταίο Αντρον και για να τον σώσει έδωσε αντί του Δία μια πέτρα τυλιγμένη με πανί στον Κρόνο για να καταπιεί. Ο οποίος κατάπινε τα παιδιά του διότι σύμφωνα με χρησμό θα έχανε την εξουσία του από ένα από αυτά. Η Ρέα στην συνέχεια τον έκρυψε στο Ιδαίον Αντρον.

Φύλακες του σπηλαίου ήταν οι γνωστοί ΚΟΥΡΗΤΕΣ ή οι Ιδαίοι Δάκτυλοι. Εκτός από την ασφάλεια του βρέφους φρόντιζαν και να καλύπτουν το κλάμα του χτυπώντας τα σπαθιά τους στις ασπίδες ή χορεύοντας τον Πυρρίχιο, τον αρχαιότερο Ελληνικό χορό και πρόγονο του <<πεντοζάλη>>. Στο σπήλαιο οι Κουρήτες έκαναν επίσης την πρώτη τους εφεύρεση. Έφτιαξαν μια κρεμαστή κούνια για το μωρό Δία. Ο Κρόνος ήταν κυρίαρχος σε γη, θάλασσα και ουρανό. Η κούνια του Δία αν και βρισκόταν μέσα στη γη δεν την ακουμπούσε, όπως επίσης δεν ακουμπούσε τη θάλασσα, ούτε φυσικά τον ουρανό και ήταν κρυμμένο στα έγκατα της γης, άρα καλά προφυλαγμένο από τον Κρόνο που έτρωγε τα παιδιά του για να μην του πάρουν την εξουσία.

Ο μικρός Δίας τρέφονταν με άγριο μέλι και γάλα που του προσέφεραν οι νύμφες Αδράστεια, Ίδη, Μέλισσα και από το κέρας της αδελφής της τελευταίας, Αμάλθεια, κάθε λογής αγαθό.

Όταν η Ρέα τον μετέφερε από το Δικταίο στο Ιδαίον Αντρον και καθώς περνούσε από το Ομφάλιο πεδίο, σημερινό Καρτερό του Ηρακλείου, έπεσε ο ομφαλός του μικρού Δία και γι αυτό το λόγο ανεγέρθηκε ο ναός <<Διός Θενάτα>>.

Αυτό είναι σύμφωνα με μια παραλλαγή του μύθου. Παραλλαγές όμως υπάρχουν πολλές που η μια αντικρούει πολλές φορές την άλλη ως σε ποιο σπήλαιο αναφέρεται ο μύθος.

Την στιγμή, παράδειγμα, που όλα δείχνουν ότι τουλάχιστον η μυθολογική γέννηση έγινε σίγουρα στο Δικταίον, παραλλαγή του μύθου μας αναφέρει ότι οι Ιδαίοι Δάκτυλοι γεννήθηκαν από τα δάχτυλα των ποδιών της θεάς Ρέας καθώς τα κάρφωνε με ένταση στη γη κατά τη διάρκεια των ωδίνων του τοκετού και αφού δεν ονομάστηκαν Δικταίοι Δάκτυλοι αλλά Ιδαίοι, πιθανότατα γεννήθηκε ο Ζεύς στο Ιδαίον και όχι στο Δικταίον. 

Φυσικά υπάρχουν και αρκετές αναφορές που μας περιγράφουν ότι τελικά ανατράφηκε στο Δικταίον όπως αναφέρει ο Διονύσιος Αλικαρναυσεύς.

«Ομιλητής έφη γενέσθαι του Διός και φοιτών (ο Μίνως) εις το Δικταίο Όρος, εν ω τραφήναι τον Δία μυθολογούσιν οι Κρήτες υπό των Κουρήτων έτι νεογνόν όντα, κατέβαινεν εις το ιερόν 'Αντρο και τους νόμους εκεί συνθείς εκόμιζεν, ους απέφαινεν παρά του Διός λαμβάνειν». (Διονύσιος Αλικαρνασεύς)

Σε καμία περίπτωση δεν επιθυμούμε να αφήσουμε υπόνοια ότι είναι 50-50 οι πιθανότητες και άρα δεν γνωρίζουμε ποιο σπήλαιο είναι τι, αλλά ότι, συνετά, δεν θα πάρουμε θέση.

Κρατάμε και σημειώνουμε ότι το Ιδαίον Αντρον ήταν ένα χώρος λατρείας πιθανότατα του Δία, των Νυμφών, της Ρέας, της Ήρας, της Δήμητρας, της Κυβέλης, του Ζαγρεύς, του Ερμή, του Διόνυσου, της Αρτέμιδος, του Υάκινθου, του Πανός, των Κουρητών, των Ιδαίον Δακτύλων και άλλων. 

Το σημειώνουμε για τον σημερινό Ελληνα της Κρήτης που ακόμα ζει και αναπνέει με τον αέρα του έθνους του που πηγάζει από τον δεύτερο Ηλιο(την παιδεία των Ελλήνων) και τους Ιερούς τόπους του.

Θεολογικά τέλος θα μπορούσαμε να πούμε ότι το σπήλαιο, και οι μύθοι που το συνοδεύουν, συνδέεται με την βασική ιδιότητα, που έχουν δώσει οι Ελληνες στον θεό Δία, αυτή της δικαιοσύνης αλλά και του συμπαντικού Νου που διέπει αυτό το σύμπαν, δηλώνοντας μας ότι οι Συμπαντικοί νόμοι ισχύουν για όλους, θεούς και ανθρώπους και την εσωτερική αλλαγή που διενεργείται συνεχώς στο Αθάνατο Σύμπαν μας. (Από τον Ουρανό στον Κρόνο και μετά στον Δία)

Στιβαρό, πολύχρονο σύμβολο το Ιδαίον Άντρον για την ιστορία της Κρήτης.

Σύμβολο βαρύ, που θυμίζει χαραγμένη παντού την μια και μοναδική θρησκεία που ορίζει τον Κρητικό, τον Έλληνα.Τα περιεχόμενα καθώς και οι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου yseekritis.gr διατίθενται στους επισκέπτες του για προσωπική χρήση και ενημέρωση και δεν επιτρέπεται η χρήση αυτών για εμπορικούς σκοπούς με οποιοδήποτε άλλο μέσο, ηλεκτρονικό ή μη, χωρίς την έγγραφη άδεια του ΥΣΕΕ Κρήτης. Επιτρέπεται η χρήση αυτών σε άλλους δικτυακούς τόπους εφόσον υπάρχει αναφορά και σύνδεση με το yseekritis.gr. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των περιεχομένων του δικτυακού τόπου yseekritis.gr για υβριστικούς ή δυσφημιστικούς σκοπούς. Το ΥΣΕΕ Κρήτης. δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο άλλων ιστοσελίδων στις οποίες μπορεί να οδηγούν συνδέσεις από το yseekritis.gr.